Ubezpieczenia GAP

Ubezpieczenia GAP

Ubezpieczenie GAP

Czym jest ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP Fakturowy) lub wartością z polisy AC w przypadku pojazdu jeżdżącego (GAP Auto Casco) a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej.

Oznacza to w przypadku szkody całkowitej wypłatę dwóch odszkodowań: z polisy podstawowego ubezpieczenia (Auto Casco) lub OC sprawcy oraz GAP, co pozwala na zakup samochodu podobnej klasy/wartości jak utracony pojazd.

GAP

Pan Jan kupił swój nowy samochód za 120 000 zł. W 3 roku użytkowania osoba trzecia spowodowała wypadek w wyniku którego Pan Jan stracił swoje auto. Odszkodowanie wypłacone z polisy OC sprawcy to tylko 80 000 zł (wartość rynkowa auta z dnia szkody).
Pan Marek tylko dlatego nie doznał szoku, ponieważ posiadał ubezpieczenie GAP z którego otrzymał dodatkowe odszkodowanie w kwocie 40 000 zł, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością zakupu pojazdu (120 000 zł), a wartością rynkową pojazdu z dnia szkody całkowitej. Dzięki ubezpieczeniu GAP spłata pozostających rat leasingowych nie stanowiła najmniejszego problemu, a nadwyżka wystarczyła na uruchomienie kolejnego finansowania. 

Kiedy i kto może zawrzeć ubezpieczenie GAP?

GAP można zawrzeć w dniu zakupu pojazdu, nie później jednak niż w przeciągu 90 dni od tej daty bądź w momencie wznawiania ubezpieczenia Auto Casco w kolejnych latach (do 30 dni od wznowienia polisy AC)

Ubezpieczenie może być zawarte przez osobę fizyczną, podmiot gospodarczy lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Nie ma znaczenia czy samochód był zakupiony za gotówkę, w leasingu czy kredycie. To klient decyduje czy samochód będzie ubezpieczany wg wartości fakturowej z VAT lub bez VAT.

Jaki samochód można ubezpieczyć w GAP?

Każdy Kierowca, którego pojazd spełnia poniższe kryteria może spać spokojnie:

 • pojazd nowy lub używany do 5 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
 • pojazd o wartości fakturowej nieprzekraczającej 600 000 zł,
 • pojazd objęty ubezpieczeniem Auto-Casco,
 • pojazd, który nie jest eksploatowany jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, pojazd do przewozu osób (w tym taxi) czy wynajmowany w formule rent a car.

GAP Fakturowy

Program dedykowany do pojazdów nowozakupionych (nowych i używanych) do 5 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, oraz których wartość nie przekracza 600 000 zł. Odszkodowanie pokryje różnicę pomiędzy wartością rynkową samochodu z dnia szkody (czyli odszkodowaniem wypłaconym z ubezpieczenia AC lub OC sprawcy), a jego ceną fakturową. Ubezpieczenie może zostać zakupione na okres 36/48/60 miesięcy ze stałą sumą ubezpieczenia 80 000 zł.

Przykładowa stawka

Wartość pojazdu brutto 100.001 - 150.000
 36 m-cy 1850 zł
 48 m-cy 2450 zł
 60 m-cy 2950 zł
Wartość pojazdu brutto 36 m-cy 48 m-cy 60 m-cy
 100.001 - 150.000 1850 zł 2450 zł 2950 zł

GAP Auto Casco

Program dedykowany do pojazdów bez transakcji zakupu do 5 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, oarz których wartość nie przekracza 600 000 zł. Ubezpieczenie można nabyć w momencie wznowienia ubezpieczenia AC, pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową samochodu z dnia szkody (czyli odszkodowaniem wypłaconym z ubezpieczenia AC lub OC sprawcy), a jego wartością z polisy AC obowiązującą w dniu zawierania GAP Auto Casco. Ubezpieczenie może zostać zakupione na okres 36/48/60 miesięcy ze stałą sumą ubezpieczenia 80 000 zł.

Przykładowa stawka

Wartość pojazdu brutto 50.001 - 100.000
 36 m-cy1690 zł
 48 m-cy2240 zł
 60 m-cy2650 zł
Wartość pojazdu brutto 36 m-cy 48 m-cy 60 m-cy
 50.001 - 100.0001690 zł2240 zł2650 zł

GAP Optimum

Program dedykowany dla pojazdów, których wartość nie przekracza 150 000 zł. Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wersjach GAP Fakturowy oraz GAP Auto Casco. Program ma obniżoną sumę ubezpieczenia niż standardowy GAP tj. 20 000 zł, co umożliwia pokrycię 90% szkód, które występują w Polsce.

Przykładowa stawka

Wartość pojazdu brutto1.00 - 150.000
 Składka999 zł
Wartość pojazdu brutto Składka
1.00 - 150.000999 zł

Korzyści wynikające z ubezpieczenia GAP

 • Dodatkowe odszkodowanie równe różnicy pomiędzy wartością̨ pierwotną, a wypłaconym odszkodowaniem z polisy OC/AC, 
 • Bezpieczeństwo finansowe w przypadku wystąpienia szkody całkowitej nawet przez okres 3, 4 lub 5 lat, 
 • Bezpieczeństwo spłaty pozostającej części zobowiązania, jeżeli samochód był leasingowany/kredytowany(wypłata na konto klienta nie do leasingu), 
 • Możliwość zakupu samochodu tej samej wartości / klasy jak utracony pojazd, 
 • Brak sporów pomiędzy Ubezpieczycielem AC i OC Sprawcy a Ubezpieczonym, co do wysokości wypłaconego odszkodowania, 
 • Dodatkowa ochrona przed stresem wynikającym z powstania szkody całkowitej, 
 • Szybka i sprawna likwidacja szkody. 
 • Suma ubezpieczenia 80 000 zł lub 20 000zł (Gap Optimum)